Местоположение:

ЯЙЦЕПРОМ АД се намира в землището на село Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали.

Адрес за кореспонденция:

Кърджали, бул. България 61

Адрес на фермата

с. Глухар, община Кърджали

Телефони:

+359 (361) 6 32 04
+359 88 633 38 88

E-mail:

info@yaitzeprom.bg

Работно време на офиса:

Понеделник - Петък: 8:00 ч. - 17:00 ч
Събота - Неделя: Почивни дни