Специализирани в производството на фуражи

Нашата модерна фабрика за смилане произвежда и осигурява всички видове готови комбинирани фуражи за всички птици на всеки етап от живота им. Птиците се хранят по схема, за да поддържат здравето на птиците и високите нива на производство.

Както най-високият стандарт за суровини, така и нашата модерна фуражна мелница не само осигуряват храненето на нашите птици, но и гарантират безкомпромисното качество на храната им, чрез осигуряването на строг контрол както на суровините, така и на крайния продукт чрез непрекъснат лабораторен анализ. По този начин този сегмент от нашето производство допринася значително за поддържането на високия стандарт на нашите яйца.

FE2-clear