Осигуряване на Kачеството

Водени от желанието да утвърдим Яйцепром АД като водеща българска компания в областта на производството и търговията с яйца, гарантираме изпълнението на всички изисквания за качество, хигиена и безопасност, както в производството, така и в обслужването на клиентите чрез нашата непрекъсната ангажираност и стриктност контрол.

Компанията e една от първите в индустрията, която внедри интегрирана система за управление на качеството и система за анализ на опасностите и контрол на критични точки (HACCP), оттогава ние увеличихме този стандарт и сега сме сертифицирани за изпълнение на производствената дейност се извършва в съответствие със Системата за управление на качеството и безопасността на храните съгласно международния стандарт FSSC 22000.

FSSC 22000 гарантира, че яйцата се произвеждат и опаковат в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и проследимост на храните и по начин, който защитава околната среда. Пълна схема за сертифициране на системи за управление на безопасността на храните, базирана на съществуващите стандарти за сертифициране (ISO 22000, ISO 22003 и технически спецификации за секторни PRP).

От еднодневните пилета до яйцата в хладилника на клиента, всички стъпки от процеса са от решаващо значение за производството на първокласен продукт.

За да осигури продукти с най-високо качество, Яйцепром контролира всички аспекти на процеса, включително контрол на кокошки от еднодневна възраст, управление на фуражите и селекция на породи. Нашите собствени ветеринарни лекари са на място по всяко време, за да наблюдават здравето и благосъстоянието на кокошките. Одитор извършва ежемесечни одити, за да гарантира нашето високо ниво на стандарти. Одиторът също така събира месечните проби за лабораторно наблюдение.