Произвеждаме милиони яйца всяка година,  отговарящи на строгите стандарти, установени от Европейския съюз. Тези стандарти гарантират, че яйцата са произведени с най-високото качество на безопасност на храните в света. Стандартите обхващат редица инициативи от селскостопанска дейност и биосигурност до опаковъчен център, където яйцата се оценяват по качество.

Какво предлагаме:

Яйцата от подово отглеждане са от кокошки, които имат място да се разхождат из плевнята. Птиците си взаимодействат помежду си и имат кацалки, на които да нощуват, както и достатъчно място за разтягане на крилата и свободно скитане. Гнездящите кутии осигуряват тихо място за снасяне на яйца, а в пода има постелка за надраскване и къпане на прах. Многослойните обори осигуряват допълнителни нива над земята, които кокошките могат да изследват и нощуват.

Яйцата от обогатена колония са одобрени от европейските стандарти. Те идват от кокошки, които наскоро, благодарение на новите разпоредби за хуманно отношение, са инвестирани значителни средства в системите, в които са настанени. Кокошарниците включват повече място на птица, частна гнездилка за снасяне на яйца, зона за надраскване и специални зони за кацане. Освен това всички къщи с колонии са естествено вентилирани.

OE2
  • Ежедневно събиране,отценка, сортиране, маркиране и опаковане. Използваме последно поколение сортираща машина MOBA, оборудвана с електронен овоскоп.
  • Предлагаме на нашите клиенти пресни яйца от клас “А” с високи вкусови и хранителни качества във всички размери: S, M, L, XL, в опаковки от 6, 10, 15, 20, 30, 120, 180 броя, както и палети от 9 000 и 10 800 бр.
Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория М*6 бр. /180 бр.в кашон.

Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория М*6 бр. /180 бр.в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*6 бр. / 180 бр. в кашон.

Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория М*10 бр. / 180 бр.в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*10 бр. / 180 бр в кашон.

Категория S, M ,L

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

Овоцелово табло 30 бр.
яйца категория S,M,L / 180 бр. яйца в кашон.

Категория ХL с грамаж от 73 г.

Овоцелово табло 20 бр.
яйца категория ХL / 120 бр. яйца в кашон.

Категория S, M ,L

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

Яйца категория S,M,L / 180 бр. яйца в кашон.

Обогатена колония клас 3

Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория М*6 бр. /180 бр.в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*6 бр. / 180 бр. в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*10 бр. / 180 бр в кашон.

Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория М*6 бр. / 180 бр.в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*6 бр. / 180 бр. в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Малка опаковка с капак:
яйца категория L*10 бр. / 180 бр. в кашон.

Категория М с грамаж от 53 до 63 г.

Овоцелово табло 15 бр.
яйца категория M / 180 бр. яйца в кашон.

Категория L с грамаж от 63 до 73 г.

Овоцелово табло 15 бр.
яйца категория L / 180 бр. яйца в кашон.

Категория S, M ,L

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

Овоцелово табло 30 бр.
яйца категория S,M,L / 180 бр. яйца в кашон.

Категория ХL с грамаж от 73 г.

Овоцелово табло 20 бр.
яйца категория ХL / 120 бр. яйца в кашон.

Категория XL с грамаж от 73 г.

Овоцелово табло 3×20 бр.
яйца категория XL / 120 бр. яйца в кашон.

Категория S, M ,L

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

Яйца категория S,M,L / 180 бр. яйца в кашон.

Категория S, M ,L, XL

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

Овоцелово табло от 20 до  30 бр. яйца категория S,M,L,XL /  до 10,800 бр. яйца на палет.

Категория S, M ,L

S с грамаж от 45 до 53 г.
М с грамаж от 53 до 63 г.
L с грамаж от 63 до 73 г.

               Кашон на палет 180 бр. яйца категория S,M,L /                     9000 бр. яйца на палет.