Яйцепром напълно разбира, че хуманното отношение към животните е най-фундаменталното изискване на животновъдната система и основата за успешния ни бизнес с яйца.

Нашите хора са жизненоважни … те работят в тясно сътрудничество на земята с кокошките всеки ден и опознават уникалното поведение на всяко стадо.

Без здрави кокошки не можем да осигурим качествени яйца, затова е важно цялостните ежедневни проверки да се извършват на ниво ферма и да се наблюдават на всеки етап от производството. Всички наши къщи са напълно контролирани от алармирано наблюдавани микропроцесори, които поддържат температурата на въздуха, вентилацията, въздушния поток, осветлението, водата и използването на фуражи, всичко това осигурява най-доброто благосъстояние на нашите кокошки на всеки етап от живота им.